A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. hirdetménye

Pályázati felhívás a ​Debrecen 1-es villamos vonalon két helyszínen, a Nagyállomás, Petőfi tér hurok szakaszon 130 sínfolyóméter, és a Szent Anna utca szakaszon 50 sínfolyóméter, összesen 180 sínfolyóméter hosszban sín feltöltő hegesztés, az 1-es villamos vonal pályaszakaszain, 1320 vágányfolyóméter hosszban  sínköszörülés és az azokhoz kapcsolódó munkák elvégzésére.

Teljesítés ideje: 2019. november 04. – 2019. november 30.

Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a dokumentáció 50.000,- Ft + ÁFA összegű ellenértékének az ajánlatkérő bankszámláján történő jóváírását és e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit. Az igénybejelentést a dudik.romeo@dkv.hu e-mail címre hétfőtől péntekig 7:00-15:00 óra között kell megküldeni, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző napig, a dokumentáció árának megfizetését igazoló dokumentummal együtt. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele, ezért azt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlattételi határidő: 2019. szeptember 30. 13,00 óra