A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. beszerzési hirdetménye

Beszerző, ajánlatkérő neve és címe:

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

4025 Debrecen, Salétrom u. 3.

Tel: (52) 502-650

Fax: (52) 502-651

E-mail: beruhazas@dkv.hu

Bankszámlaszám: 11738008-20243050

 

Választott eljárás típusa:

Nyílt beszerzési eljárás

 

A szerződés megnevezése, amelyre ajánlatot kérnek:

Vállalkozási szerződés.

 

A beszerzés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye:

10 db felsővezeték-tartó oszlop cseréje az 1-es villamosvonal Nagyerdei körút és az Egyetem tér kereszteződés, valamint a Klinikák elnevezésű megállóhely közötti szakaszán.

 

A teljesítés határideje:

A szerződéskötést követően legkésőbb harminc napon belül.

 

Ajánlattételi felhívás ési dokumentáció rendelkezésre bocsátása:

Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a dokumentáció 300.000,- Ft+ÁFA összegű ellenértékének az ajánlatkérő bankszámláján történő jóváírását és e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit. Az igénybejelentést a beruhazas@dkv.hu e-mail címre hétfőtől péntekig 9:00-14:00 óra között kell megküldeni, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző napig, a dokumentáció árának megfizetését igazoló dokumentummal együtt. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele, ezért azt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

 

Ajánlattételi határidő:

2018. október 1. 10,00 óra