A Cívis Ház Zrt. hirdetménye

Ajánlatkérő:             Cívis Ház Zrt.

4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.

Tel.: (52) 503-111 Fax: (52) 503-114

e-mail: csonka.gabriella@civishaz.hu

 

Versenyeljárás típusa:  nyílt, egyfordulós eljárás.

 

A felhívás tárgya:  Debrecen, Hajnal u. 16. szám alatti társasház épületgépészeti munkák kivitelezése

 

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:

Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektroni­kus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybeje­lentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.

Az igénybejelentést munkanapokon a csonka.gabriella@civishaz.hu e-mail címre kell meg­küldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig.   A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja: 2018. december 13. ( csütörtök) 10:00 óra

Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 109/A iroda

Eredményhirdetés: A beadást követő 30 napon belül, írásban.

 

Cívis Ház Zrt.