A Cívis Ház Zrt. hirdetménye

Ajánlatkérő:

Cívis Ház Zrt.

4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.

Tel.: (52)503-111 Fax: (52) 503-114

e-mail: rusko.jozsef@civishaz.hu

 

Versenyeljárás típusa:  nyílt, egyfordulós eljárás.

A felhívás tárgya: Debrecen, Piac u. 19. II. emelet 7. sz. alatti üres helyiség teljes felújítása, bérbeadás céllal, iroda funkcióval. 

 

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:

Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektroni­kus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybeje­lentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.

Az igénybejelentést munkanapokon a rusko.jozsef@civishaz.hu e-mail címre kell meg­küldeni, legkésőbb 14:00 óráig, az ajánlattételi határidőt megelőző napig. 

A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:

2018. december 11. kedd, 10:00 óra

Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 109/A iroda

Eredményhirdetés: A beadást követő 30 napon belül, írásban.

 

Cívis Ház Zrt.