A Cívis Ház Zrt. hirdetménye

 

Ajánlatkérő:

 Cívis Ház Zrt.

4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.

Tel.: (52) 503-111       Fax: (52) 503-114

e-mail: csonka.gabriella@civishaz.hu

 

Versenyeljárás típusa:  nyílt, egyfordulós eljárás.

 

A felhívás tárgya:

A Piac utca 60-66. szám alatti belső udvar felújítása 44 parkolóhely kialakításával, részben a meglévő betonburkolat, részben új térkő burkolat kialakításával. A tervezett parkolóhelyek száma: 44 db. Része továbbá a feladatnak a parkolók által övezett zöldterület felújítása is. Vállalkozási Szerződés alapján.

 

Szerződés időtartama: 2018. 11. 01 – től ajánlat szerint.

 

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:

Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybejelentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.

Az igénybejelentést munkanapokon a csonka.gabriella@civishaz.hu e-mail címre kell megküldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

 

Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:

2018. október 26. - péntek - 10:00 óra 

Helye:  4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 109/A iroda

 

Eredményhirdetés: A beadást követő 30 napon belül, írásban.