Belső ellenőrzési vezető feladatköre

Koordinálja és ellenőrzi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nél és/vagy tagvállalatainál a szabályozott működés kereteit, a szabályzatok átláthatóságát. Feladatai közé tartozik a pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás, valamint a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek, a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében, a szervezeti struktúrák racionalizálásában és a változásmenedzsment területén nyújtott támogatás.