Pályázati felhívás: Étterem és Kávézó üzemeltetése a Forest Offices Debrecen irodaházban

  • by szerkeszto - h, 12/02/2019 - 10:52
A „Forest Offices Debrecen” Debrecen, Tüzér utca 4. sz. alatt található irodaépületben Étterem és Kávézó üzemeltetésére pályázatot hirdet a GARDA Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap.
 
A pályázat leadási határideje: 2019. 12.15. 11:00
 
AZ AJÁNLATKÉRŐ
1.1 AZ AJÁNLATKÉRŐ MEGNEVEZÉSE
 
GARDA Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (1051 Budapest, Vörösmarty tér 5 sz.; adószám: 19141624-2-41), továbbiakban Ajánlatkérő
 
1.2 KAPCSOLATTARTÁS
Az Ajánlattevő a pályázattal kapcsolatosan kizárólag az Ajánlatkérő alábbi képviselőjét keresheti meg az alábbi elérhetőségeken:
 
Név: Enzsöl Krisztina
 
Név: Szántó Tamara
 
A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA
 
Az Ajánlatkérő nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Forest Offices Debrecen Irodaházban (Debrecen, Tüzér u. 4. sz., hrsz.: 10904/1) lévő étterem és kávézó bérleti formában történő, hosszú távú hasznosítására. Az Ajánlatkérő az üzemeltető kiválasztására a fentiek szerinti nyilvános pályázatot ír ki.
Az Irodaház bérterületének teljes kihasználtsága mellett várhatóan 2.000 – 3.000 fő részére biztosíthat kulturált munkahelyet.
 
Az Ajánlatkérő a kávézóra és az étteremre külön-külön pályázat benyújtására is lehetőséget biztosít (részajánlat tétel):
1. rész -étterem teljes körű üzemeltetése
2. rész -kávézó teljes körű üzemeltetése
 
Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő számára az étterem és kávézó teljes körű üzemeltetését, működtetését át kívánja adni, mely vonatkozik a tulajdonos birtokában lévő eszközök karbantartására, szervízeltetésére. Az Ajánlattevő teljeskörű felelősséggel tartozik ezek maradéktalan teljesüléséért és az eszközök előírásszerű karbantartásáért.
 
A nyertes Ajánlattevő a helyiségeket a bérleti jogviszony fennállása alatt csak étteremként és kávézóként üzemeltetheti. A nyertes Ajánlattevő nem jogosult a bérleményt, vagy annak egy részét egy harmadik fél számára üzemeltetésre továbbadni. A nyertes Ajánlattevő jogosult a szerződést követően az étterem és kávézó összes hasznosítási bevételét önállóan beszedni, illetve párhuzamosan köteles az üzemeltetés során a működtetést biztosítani és az ezzel kapcsolatos költségeket vállalni, az üzemeltetéshez kapcsolódó költségeket viselni.
 
A létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos ismeretek, előírások és Ajánlatkérői igények:
  • Az Ajánlattevő köteles a létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket viselni. Ezen költségeket – a mérőórák adatai alapján – az Ajánlatkérő havi rendszerességgel kiszámlázza az Ajánlattevő felé.
  • Alapkövetelmény, hogy a konyhaüzem-étterem és kávézó-büfé szolgáltatása az irodaház szolgáltatásaihoz kapcsolódóan, egymással zökkenőmentesen együttműködve, egymás tevékenységét kiegészítve lássa el feladatát.
  • Az étterem és a kávézó nyitva tartásának igazodnia kell az irodaházban dolgozók igényeihez (naponta 8-17 óráig), de a hosszabb nyitva tartás lehetőségét az Ajánlatkérő előzetes egyeztetés alapján biztosíthatja.
  • Az üzleti hasznosítás kockázatát (igénybe vételi kockázat) az Ajánlattevőnek kell viselnie.
  • Az Ajánlattevő a közegészségügyi és munkaügyi szabályokat teljes mértékben betartani köteles, és viseli mindazon kárt, amely ezen szabályok megszegése miatt (pl. bírság) miatt éri.
  • Az Ajánlattevőnek a bérleti szerződés teljes ideje alatt biztosítania kell a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szerződésben foglalt követelmények teljesítését, melyet az Ajánlatkérő jogosult ellenőrizni.
 
Az Ajánlattevő működtetési kötelezettsége az állagmegóvási kötelezettség biztosítására és az időszaki felújítási feladatok ellátására is kiterjed. Az étterem üzemeltetési engedélyének beszerzése az Ajánlattevő feladata. Az Ajánlattevő állagmegóvási kötelezettsége a bérleti jogviszony alapján birtokába kerülő gépekre, berendezési tárgyakra is kiterjed.
 
ÉRDEKLŐDÉSE ESETÉN A TELJES ÉTTEREM-KÁVÉZÓ AJÁNLATTÉTELI-DOKUMENTÁCIÓT A MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT SZÍVESKEDJEN E-MAILEN IGÉNYELNI AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN:
Név: Csonka Viola
Telefon: +36 30 294 0826