GINOP-6.1.5-17-2018-00097 - Projektinformációk

  • by admin - sze, 07/28/2021 - 13:18
A kedvezményezett neve: DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A projekt címe: Debreceni Vagyonkezelő Zrt. leányvállalatainak munkavállalói részére képzés biztosítása konzorciumi formában
A szerződött támogatás összege: 43 144 294 Ft
A támogatás mértéke: 51,60 %
A projekt befejezési dátuma: 2020.10.27.
A projekt azonosító száma: GINOP-6.1.5-17-2018-00097
A projekt tartalmának bemutatása: 
A projekt megvalósítását 2019.02.11-én kezdtük meg az Autóbuszvezetői képzés megtartásával, majd az év során folytattuk a képzések megvalósítását. A képzések megvalósítása a 2020-as évre is áttolódott, így a projekt keretében az utolsó képzésünket 2020. szeptemberében kezdtük meg és zártunk le. A projekt konzorciumban valósult meg.
 
A DKV Zrt. részéről az alábbi képzéseket tartottuk meg: 
  • Autóbuszvezetői képzés 2 csoportban lett megtartva 6 fő és 24 fő bevonásával.
  • Táblázatkezelési ismeretek (Excel) képzés 14 fő inaktív résztvevő bevonásával valósult meg.
  • Konfliktuskezelés a gyakorlatban képzés 5 csoportban 100 fő munkavállalónk részvételével lett megtartva.
 
A Vízmű Zrt. részéről az alábbi képzéseket tartottuk meg:
  • Motorfűrészkezelő képzésen 10 fő vett részt.
  • Energiaátalakítógép kezelője 16 fő részvételével lett megtartva a képzés.
  • Táblázatkezelési (excel) ismeretek képzés 30 fő bevonásával valósult meg.
  • Vízműkezelő képzésen 5 fő vett részt.
  • Volfrámelektródás ívhegesztő képzés 8 fő bevonásával lett megtartva.
 
Célunk a képzésbe bevont munkavállalók tudásának és kompetenciáinak növelése, melyen keresztül a munkavállalók tudásanyaga és munkavégzésének minősége fejlődik és ezáltal a munkavállalóinkon keresztül nyújtott szolgáltatásaink minősége javul. A munkavállalók képzése megtérülő befektetés, hiszen ezzel elérjük a kor, a gazdaság és az üzleti környezet igényeinek megfelelő képességek, kompetenciák megszerzését, másfelől viszont motiválttá tesszük a munkatársakat az élethosszig tartó önfejlesztésben, tanulásban, ezzel pedig munkaerő-piaci lehetőségeik javításában. 
Cél, hogy az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket a munkavállalók munkahelyi képzés keretében szerezzék meg, javítva ezzel munkavégzésük hatékonyságát. 
Fontos, hogy a dolgozók a megfelelő tudásanyag és információ birtokában hatékonyabb, gyorsabb munkavégzésre legyenek képesek, ezáltal munkájuk könnyebbé válik, eredményességük nő.